A Krím destabilizálásának fő forrása: az ukrajnai hatalom és annak hívei

Nyikolaj Patrusev, az orosz Nemzetbiztonsági Tanács titkára (1) kijelentette: a Krím társadalmi-politikai, illetve szociális-gazdasági élete destabilizálásának fő forrása: az ukrajnai hatalom és annak hívei. „A Krím társadalmi-politikai, illetve szociális-gazdasági élete destabilizálásának veszélye továbbra is fennáll. Ezek a veszélyek, mindenekelőtt az Ukrajnában regnáló politikai hatalom destruktív törekvéseivel, illetve – főként – azoknak az ukrán nacionalistáknak az agresszív tevékenységével hozhatók összefüggésbe, akik nem tudnak beletörődni abba, hogy a Krím népe az Oroszországgal való újraegyesülés akaratát nyilvánította ki” – mondta. A Medzslisz (2) vezetőinek akciói is aggodalomra adnak okot. Patrusev hangsúlyozta: „A Krími-tatár Nép Medzsliszének” radikális vezetői, miközben külföldön tartózkodnak (3), mindannyiszor készségüket nyilvánítják provokációk – így diverziós, terrorista cselekmények – elkövetésére is.

Nyilvánvaló, hogy az ukrajnai hatalom és az úgynevezett „Medzslisz” vezetőinek akciói részét képezik annak a gondosan megtervezett „csendes háborúnak”, amelyet egy sor nyugati ország hirdetett meg Oroszországgal szemben. Magában Ukrajnában erősödik a nemzeti kisebbségek népi vezetőivel szembeni üldöztetések. Először a kárpátaljai magyaroknak üzentek hadat –mostanra pedig az Ukrajna területén élő krími tatárokra is sor került. Egy sor olyan krími tatár aktivistánál volt házkutatás, akik síkra szálltak saját kultúrájuk és nyelvük megőrzése mellett. Egyebek mellett, „házkutatás” ürügyén, kifosztották Szejtumer Nimetullajev, a krími tatárok „Qirim Birligi” nevű szervezete vezetőjének otthonát az ukrajnai Herszon megyében (4).

 

Ennek során az úgynevezett „Medzslisz” támogatja saját népének üldöztetését, szemet hunyva a végbemenő etnokulturális genocídium fölött. A „Medzslisz” funkcionáriusai egyszersmind provokációkat készítenek elő a Krím területén – noha nagyon jól tudják, hogy ennek szenvedő alanyai, mindenekelőtt, a krími tatárok lesznek.

Ebben a helyzetben még inkább nyilvánvalóvá válik annak a fontossága, hogy Ukrajna kis népeinek minden vezetője egy egységes antifasiszta frontba tömörüljön.

Tanaj Csolhan

MEGJEGYZÉSEK:

(1)  Korábban a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetője volt.

(2)  „Medzslisz” – a krími tatár korrupt, gazdag vezető réteg által életre hívott – az ukrán időkben is törvénytelen – párhuzamos hatalmi szervezet. Valójában leginkább azt a célt szolgálta, hogy vezetői lenyúlhassák a krími tatárok részére külföldről (mindenekelőtt Törökországból) érkező segélyek jó részét. Mivel rendületlenül támogatták az ukrán nacionalistákat, ezért azok szemet hunytak viselt dolgaik fölött. 2014. február végén a Medzslisz bujtogatta a krími tatárok egy részét arra, hogy – együtt az ukrán nacionalistákkal – próbálják megakadályozni az Oroszországhoz való csatlakozásról való népszavazás kiírását. 2014. február 26-án a krími autonóm parlament épülete előtt ezért véres tömegverekedés robbant ki a fölheccelt, „Allah akbart!” üvöltő, nacionalista tömeg, illetve az épület védelmére felsorakozott, többségükben orosz lakosok között – közel egy tucatnyi halottal és több tucat sebesülttel.

2014. február 26 sorsdöntő nap volt. Ha akkor a nacionalisták fölülkerekednek, a helyi orosz közösség véleménye szerint az utóbb a Donbasszban történteknél is szörnyűbb, véres eseményekre, megtorlásokra került volna sor.

(3)  A 2014. március 16-i népszavazás után a „Medzslisz” vezetői, és sok hívük, Kijevbe menekültek. Onnan szítják az ellenségeskedéseket, a terrorizmust.

(4)  Herszon: a Krímmel határos, ukrajnai megye. Ahol – a félsziget mellett – ugyancsak jelentős számú krími tatár népesség él.

Hozzászólások:

Loading ...