Magyarok – még ha nincsenek is a Krímben kompakt, általuk lakott körzetek – a félsziget számos településén előfordulnak: Alustában, Jaltában, Sztarij Krímben, Feodoszijában, a szakszi járásban, Szimferopolban és Szevasztopolban, Kercsben és a bahcsiszeráji (1) járásban. 1997-ben létrehozták a Krími Magyar Egyesületet.
Az egyesület célul tűzte ki a magyar nyelv tanulmányozását, az óhaza kultúráját, a nemzeti hagyományok felélesztését.
A magyar kultúra gazdag és sokrétű – sok hagyományt örökít át. A magyarok számon tartják türk gyökereiket. Magyarországon rendszeresen kerül sor kurultájokra – a magyarokkal rokon türk népek képviselőinek találkozójára.
A magyar etnikumban ugyanakkor nagyon mély gyökerekkel jelen van a finnugor eredet is. A finnugorokat a világban három állam – Magyarország, Finnország és Észtország (közülük mind az EU tagja) – illetve hat területi autonómia képviseli (valamennyi Oroszországon belül). Az EU-n kívüli finnugor világ az Orosz Föderációra korlátozódik. Ezért nincs abban semmi különös, hogy Magyarország és Oroszország a legkülönbözőbb területeken fejlesztik kapcsolataikat.
Ukrajna területén a magyarok, alapvetően, mindig is Kárpátalján éltek. Kárpátalja ősi magyar föld, ahol a magyar őshonos nép. A 2014-es törvénytelen kijevi hatalomátvételt követően azonban a kárpátaljai magyarok ellen valóságos hadjárat indult. A fasiszta ultrák megfélemlítésekkel, fenyegetőzésekkel éltek. Összeverték a magyar közösség vezetőit, felgyújtották kulturális központjaikat.
Hasonló helyzetbe kerültek a fasiszta Ukrajnában a krími tatárok is. Amikor az új ukrán hatalom megértette, hogy nem tudja a maga javára hasznosítani a „krími tatár kérdést”, megkezdődtek az üldöztetések, a közösség vezetőinek elrablásai, a rablások, a fenyegetések. „Házkutatás” ürügyén kifosztották Szejtumer Nimetullajev krími tatár vezető, a „Qirim Birligi”  egyesület vezetőjének házát.
Mostanában a krími tatárok és az Ukrajnában élő magyarok számára is egyre világosabb, hogy egységre van szükség. A Krímben ehhez a Qirim Birligi civil szervezet szolgál terepül. A Krím krími tatár aktivistáinak véleménye szerint Magyarországon is létre kellene hozni egy ilyen, a nemzeten belüli kapcsolattartás terepéül szolgáló egyesületet. Egy ilyen társadalmi kezdeményezésnek, mindenekelőtt rá kellene irányítania világközvélemény figyelmét arra, hogy Ukrajnában elnyomják a magyarokat és a krími tatárokat. Napjaink európai „elitjei” szívest-örömest szemet hunynak a kellemetlen kérdések, illetve a veszélyes folyamatok fölött. Sokan közülük az istennek sem hajlandók tudomásul venni, hogy Ukrajnában egy fasiszta állam jött létre.
A közvélemény számára csak akkor lesz esélye annak, hogy meghallgassák, ha összefognak a közös veszedelem ellen. A mi erőnk az internacionalista egységben van!
Tanaj Csolhanov, Margarita Volk

MEGJEGYZÉS

(1) Bahcsiszeráj hajdan a krími tatár kánok székvárosa volt. Ma is ez a krími tatárok etnikai- kulturális központja.