Az amerikai-orosz viszonyban bekövetkezett enyhülés eredményeként megnőhet hazánk mozgástere az Európai Unióban és a NATO-ban, mérséklődhet alárendeltségünk, nagyobb lehetőségünk kínálkozhat a sokoldalú kapcsolatrendszer építésére – értékelte a Magyar Békekör a helsinki csúcs hatását Magyarországra. Biztonságunk előnyére válhat, hogy Putyin és Trump foglalkozott a délkelet-ukrajnai válság rendezésével. Az a tény pedig, hogy közösen akarják elősegíteni a szírek hazatérését szülőföldjükre, jelentősen csökkentheti a migrációs nyomást. Ha a magyar kormány Amerikához és Oroszországhoz hasonlóan pótolni akarja lemaradását a kapcsolatok építésében, tanácsos helyreállítania diplomáciai viszonyát Damaszkusszal, és bekapcsolódnia Szíria újjáépítésébe. Nemzeti érdekünket szolgálná azzal is, ha szakítana a hidegháborús logikával, és nem támogatná sem Ukrajna, sem Grúzia felvételének tervét a NATO-ba, s a nemzeti érdek elsődlegességének megfelelően szakítana az oroszellenes szankciópolitikával. Trump felismerte, hogy a kölcsönös bizalom helyreállítása Moszkvával óriási katonai terheket vehetne le Amerika válláról, esetleg még a NATO-t is fölöslegessé tehetné egy kollektív európai biztonsági rendszer megteremtésével. Nem beszélve az üzleti érdekekről, főleg az energetikáról. Helsinki új távlatot nyit a Déli Áramlat gázvezeték felépítése előtt is, melyben hazánk érdekelt. Csak előnyünk származik a nemzetközi enyhülésből, politikánkon is múlik, hogy mekkora.
Kiadó: Magyar Békekör Egyesület

http://os.mti.hu/hirek/137526/a_magyar_bekekor_egyesulet_kozlemenye