https://novorosinform.org/734631

2018. augusztus 11.

Mint arra, bizonyára, Önök is emlékeznek, a Donbassz népköztársaságának sajtójában nem egyszer, és nem kétszer hangzottak el figyelmeztetések a magukról megfeledkezett ukrán martalócok címére: a büntetést nem lehet majd elkerülni. Ám azok, akiknek ezek a figyelmeztetések szóltak, mindezen csak nevettek. A világhálóra pedig ezzel kapcsolatban csak epés kommenteket tettek föl. Ám, mint kiderült, rosszul tették.

„A Donbasszt senkinek sem sikerült térdre kényszeríteni

és ez nem is fog sikerülni senkinek”

Először is, 2014 óta az Orosz Föderáció Állami Nyomozati Bizottsága több mint kétszáz bűnügyben indított eljárást az ukrán hadsereg tagjaival szemben – beleértve Ukrajna legfelsőbb hadvezetését is. Az ukrán hadsereg martalócaival szemben a Donyecki és Luganszki Népköztársaság Főügyészsége is egy sor ügyben kezdeményezett már bűnvádi eljárást.

Egy halálra kínzott fogoly — és a gaztettet elkövető ukrán egység parancsnoka

Következésképpen, ha e bűnvádi eljárások érintettjei közül akárcsak egy is a Donbassz köztársaságai, illetve az Orosz Föderáció hatósági szervei számára elérhetővé válik, ez számukra azzal a veszéllyel jár, hogy nyomban őrizetbe veszik őket, illetve számukra hosszas bírósági eljárás veszi majd kezdetét.

A legutóbbi időkig az ukránokat ez nemigen izgatta. Az érintettek még el is dicsekedtek egymásnak azzal, hogy ellenük bűnvádi eljárás indult. Csakhogy e téren most számukra kellemetlen fordulat történt.

A helyzet a következő:

Augusztus 9-én, Kijevben megtartott sajtótájékoztatóján Fiona Frazer, az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának vezetője nyilvánosságra hozta azokat a tényeket, hogy a 2014. augusztusi ilovajszki események alkalmával miként sérültek az emberi jogok, illetve a nemzetközi humanitárius jog rendelkezései.

Elmondása szerint az Ilovajszkban történtekről készített beszámoló olyan értesüléseken alapszik, amelyet az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója – a frontvonal mindkét oldalán – az áldozatokkal és szemtanúkkal készített több mint 80 meghallgatás során gyűjtött össze.

„Az Ilovajszknál történtek jól illusztrálják az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog megsértésének eseteit. Ilyen jogsértéseket nem egyszer követtek el civil személyekkel, illetve az ORDO híveivel szemben („Donyeck megye különleges körzetei”: a junta így nevezi a Donbassz azon térségeit, amelyek nem a kijevi rezsim ellenőrzése alatt állnak – a fordító megjegyzése), a konfliktus időtartama alatt. E jogsértések között volt lakott területek tüzérséggel való lövetései, amelyek áldozatokat követeltek a civil lakosság körében. A jogsértések között volt civil és egyéb személyek sérelmére elkövetett gyilkosságok, törvénytelen őrizetbe vételek, emberrablások, kínzások” – közölte az ENSZ-tisztségviselő.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete, egyebek mellett olyan, dokumentáltan rögzített esetekről is beszámolt, amikor, a harci cselekményekkel egyidejűleg, ukrán „önkéntesek” embereket kínoztak meg.

„Mostanáig 13 olyan személy esetét dokumentáltuk, akiket Ilovajszkban és a környező falvakban az ukrán zászlóaljak kínzásoknak és kegyetlen bánásmódnak vetettek alá. A megkínzott férfiak életkora 30 és 66 év között volt Az áldozatokat többnyire azzal gyanúsították, hogy fegyveres csoportoknak vagy a tagjai voltak, vagy valamiképpen összeköttetésben álltak velük” – mondta Fiona Frazer.

Elmondása szerint az Ilovajszkban, ukrán önkéntesek által kínzásoknak alávetett áldozatok többségét – 2018. augusztus 18. és 29 között – a helyi 14. sz. iskolában tartották őrizet alatt.

„Abban az időben ez az iskola a ’Donbassz’ nevű önkéntes zászlóalj ellenőrzése alatt állt. Az áldozatokat egy kis fémszekrényben tartották, bezárva. A szekrényben kisebb lyukak voltak a levegőzéshez. Ezzel együtt is ott rendkívül meleg, fülledtség és abszolút sötétség volt. Az ilyesfajta körülmények a kegyetlen bánásmód kategóriájába tartoznak. Amellett az áldozatokat bántalmazták is” – közölte Fraser.

Mindezeken kívül az ENSZ tisztségviselője közzétette az ukránok által elkövetett bűntettek részletes kivizsgálásai egyikének az eredményeit.

Így, a beszámoló szerint, 2014. augusztus 22-én, az ukrán „önkéntes zászlóaljak” egyikének felügyelete alatt álló ellenőrző ponton két férfit tartóztattak fel. Egyikük 30 éves volt.

„Mindkettőjüket azzal vádolták, hogy a tüzérségnél irányzók voltak. A beszámoló szerint a zászlóalj tagjai, kihallgatásuk után egy, kutyák számára rendszeresített, 1×1 méteres fémketrecbe zárták. Az őrposzton tartott ketrecben az áldozatokat négy napig őrizték. Minthogy nem tudtak kapcsolatba lépni rokonaikkal, tartózkodási helyük sokáig ismeretlen volt” – áll a dokumentumban.

A jelentés hozzáteszi: az ezt követő napon a nacionalisták által törvénytelenül őrizetbe vett embereket, halállal fenyegetve őket, arra kényszerítették, hogy lövészárkokat ássanak.

„2014. augusztus 26-án este a 14. sz. iskolába vitték őket. Először, 7 másik férfivel együtt, bezárták őket a fémszekrénybe. 30 perc elteltével a zászlóalj két fegyverese egyenként elkezdte kihallgatásra vinni az őrizetben tartott embereket. Kihallgatásuk közben a két, föntebb említett őrizetest a „Donbassz” zászlóalj emberei összeverték. A 30 éves férfit, állítása szerint, a homlokán verték, és azzal fenyegették, hogy levágják az ujjait. Később a fegyveresek megparancsolták az áldozatnak és társának, hogy vetkőzzenek meztelenre, és várják meg őreik visszatértét. Eközben azzal fenyegetőztek, hogy megerőszakolják, majd „kiszögezik” őket – áll az ENSZ beszámolójában.

Mindezeken kívül tények láttak napvilágot arról, hogy a különítményes zászlóaljak martalócai cinikusan végeztek egy sor polgári személlyel.

„Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója 4 polgári személy meggyilkolását dokumentálta Ilovajszkban. Kettőt közülük az ukrán zászlóaljak tagjai követtek el az őrizetükben lévő emberek ellen. Két embert a saját otthonában öltek meg – ám nem lehet egyértelműen megmondani, hogy kik” – mondta Fiona Frazer.

Majd miután az ukrán erők elvonultak Ilovajszkból a 14. sz. iskola udvarán (ebben az iskolában szállásolta el magát a „Donbassz” büntető zászlóalj) egy jeltelen sírból három holttestet exhumáltak.

„Az Emberi Jogi Főbiztos Hivatala utóbb megállapította az áldozatul esett civil lakosok kilétét: Valentyin Minyics, Igor Trufanov és Szergej Mironyenko. Az igazságügyi orvos-szakértői vizsgálat eredményei szerint Minyics és Trufanov testén lőfegyver okozta sérülések voltak. Mironyenko pedig, valószínűleg, akkor vesztette életét, amikor a 14. sz. iskolát – ahol őrizet alatt tartották – tüzérségi tűz érte” – áll a dokumentumban.

Más szóval: az ENSZ elismerte annak tényeit, hogy az ukrán büntető expedíció fegyveresei békés lakosokat kínoztak meg és lőttek agyon.

Sajnos, bízvást elmondhatjuk, hogy az ENSZ-missziónak távolról sem sikerült minden olyan tényt feltárnia, amikor emberi jogok, illetve a nemzetközi humanitárius jog sérült.

És ebben nincs semmi különös – ha figyelembe vesszük, hogy régen történt eseményekről van szó, illetve a harci cselekmények közepette milyen nehéz elvégezni egy ilyen munkát.

Milyen következtetést lehet levonni a föntebb elmondottakból?

Rosszul tették – nagyon is rosszul tették – az ukrán egyenruhát viselő hóhérok és gyilkosok, amikor nevettek azon, hogy a két népköztársaság, illetve Oroszország bűnvádi eljárást kezdeményezett velük szemben. A FÁK-országok területén tartaniuk kell majd az igazságszolgáltatástól.

Immár azonban Európában is nyíltan beszélnek az ukrán háborús bűntettekről. Az európaiaknál már régen elmúlt a Majdan, illetve az Ukrajna és Oroszország közötti szakítás okozta eufória. És, érzem, nincs már messze az az idő, amikor a német, a francia sajtó, más országok tömegtájékoztatása leplezetlenül követelni, hogy az ukrán háborús bűnösöket ismerjék el akként – illetve ismerjék el illegitimnek a kijevi rezsimet.

Kíváncsi leszek, hogy azok, akik most úgy vigyorognak, hová tudnak majd szaladni?

Ugyanoda, talán, mint a nácik: Dél-Amerikába

Jurij Kvinto

news-front.info