https://magyaridok.hu/belfold/atszervezik-a-honvedseget-3629426/

  1. november 2. péntek

Benkő Tibor: Új típusú kihívások miatt válik szét az irányítás és a vezetés

Magyar Idők

Szétválasztják a Honvéd Vezérkart és a Honvédelmi Miniszté­rium irányítását, és bevezetik a honvédelmi veszélyhelyzet fogalmát – az erről szóló javaslatot szerdán nyújtotta be az Országgyűlésnek a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor azt is megindokolta, miért növelnék ötven évre a behívhatósági korhatárt.

A több törvény módosításáról szóló javaslat többek között a Honvédelmi Minisztérium (HM) és a Magyar Honvédség irányításának szétválasztásáról rendelkezik, de a szervezeti átalakításokon túl rögzíti az önkéntes tartalékos szolgálatvállalás ösztönzését, valamint bevezeti az úgynevezett honvédelmi veszélyhelyzet fogalmát. A javaslat elfogadása esetén január elsejével lép hatályba.

A parlament honlapján közzétett javaslatban Benkő Tibor kiemelte: az új típusú kihívások szükségessé teszik az irányítás és a vezetés szétválasztását, a közigazgatási és a katonai feladatok markáns elkülönítését.

A javaslat a Honvéd Vezérkar Honvédelmi Minisztériumból történő kiszervezésével összefüggésben meghatározza az új irányítási és vezetési rend közjogi kereteit. Ennek lényege, hogy a miniszter csak irányítaná a Magyar Honvédséget, a Magyar Honvédség parancsnoka pedig vezetné.

Ezzel elválna az irányítás és a vezetés, a Magyar Honvédség katonai vezetése kiválna a HM-ből, a Magyar Honvédség felső szintű vezető szerveként önálló honvédségi szervezetként létrejönne a Magyar Honvédség Parancsnoksága. Ennek nyomán a HM nem lenne a Magyar Honvédség része, tisztán központi államigazgatási szervként működne, és a miniszter irányítást gyakorolna a Magyar Honvédség felett.

Tíz évvel, ötven évre növelnék a behívhatósági korhatárt
Fotó: Kurucz Árpád

A javaslat tartalmazza többek között a hivatásos állományba kerülés szabályainak rugalmasabbá tételét, az úgynevezett kirendelés intézményének megteremtését.

A szervezeti átalakítással összefüggésben pontosítják a Magyar Honvédség személyi állományára vonatkozó szabályozást is, új kategóriaként jelenne meg a honvédelmi alkalmazott. A kiképzett tartalékos állományt kibővítenék a katonai tanintézetben hallgatói, honvédtisztjelölti vagy altisztjelölti szolgálatot teljesítő férfiakkal. Ezen felül az önkéntes tartalékos szolgálat vállalását a honvédelmi szolgálati díj kiterjesztésével, valamint részükre pótlék megállapíthatóságának törvényi megalapozásával kívánják ösztönözni.

A honvédelmi miniszter kitért arra is, hogy figyelembe kell venni a Magyarországra is jellemző, a születé­sszám csökkenéséből adódó népességfogyást, amely a hadköteles korú férfiak számának folyamatos csökkenését eredményezi. Emiatt tíz évvel, 50 évre növelnék a behívhatósági korhatárt, ezáltal megközelítőleg 850 ezer emberrel növelnék a hadkötelezettség alapján behívhatók számát.

Benkő Tibor kiemelte, hogy az elmúlt években jelentősen megváltozott biztonsági környezetben az új típusú kihívások egyértelműen szükségessé tették az államok védelmi szabályozásának újragondolását. Mint kifejtette, az utóbbi években új kihívások jelentek meg – mint például a hibrid hadviselés –, amelyek kihasználják az államok védelmi szabályozásának gyengeségeit, illetve a korábbi biztonsági környezethez igazított kötöttségeit.

Ezért szükséges, hogy Magyarország is felkészüljön az új típusú „szürke zónás” kihívások hatékony kezelésére a szabályozás terén is. Ezt a célt szolgálja a honvédelmi veszélyhelyzetre vonatkozó javaslat, amely egy békeidejű, szélesebb körű, illetve az új típusú kihívásokhoz alkalmazkodó rugalmasabb felhatalmazást kíván biztosítani a kormánynak a válságok kezelésére való felkészülés, illetve az eszkaláció elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében – olvasható a miniszter javaslatában.