A diagnózishoz még hozzátartozik, ha figyelembe vesszük a nemzeti problematika nálunk eléggé figyelmen kívül hagyott pszichológiai vonatkozásait is.

Az a nem mellékes körülmény, hogy a pszichikai zavarok nem most keletkeztek, hanem régen.

A nacionalista történetírás, mint mítoszok közvetítője már eleve ingataggá tette a pszichikai egyensúlyt. A valóságnál hősiesebb, de kudarcot vallott, „nagyszerűbb” múlt sugallata nem csupán hazug, lélektani kárpótlás a közép-kelet-európai népeknél a jelen szürkeségéért és a nemzeti fejlődés hiányaiért, a kilátástalanságért!

  • Azáltal, hogy növelte a szakadékot a realitás és a vágyak közt, a lehetséges és az elképzelt közt, egyrészt szüntelen tápot adott a képzelgésekhez és álmodozásokhoz (amire e térségben amúgy is nagy volt a hajlam),
  • másrészt fokozta a sikertelenség, az elhibázottság érzését. A frusztráció érzete pedig pszichikailag szélsőséges reakciókat szül: hol indokolatlan Önkisebbítést és letörtséget, hol indokolatlan agressziót. A nemzetnek a történelemből kifolyólag „kijár” itt valami, „képtelenség”, hogy nem jut hozzá.A magyar nacionalizmus (de nemcsak a magyar), százötven éve e kettő közt ingadozik. A pszichikai zavarok legfőbb hatékony gyógymódja a környezetváltozáson kívül az analízis, az elfojtások, a komplexumok felszínre hozása. A nacionalizmus pszichikai zavarainak legfőbb hatékony gyógymódja (minthogy környezetváltozásra a népvándorlások lezáródása óta nincs lehetőség), a környezeti viszonyok javítása.
  • Ez a politikai gyakorlat dolga lenne. Kiegészítő gyógymód az elemző és kritikai történetszemlélet és nemzeti öntudat.
  • A nemzeti érzelmek kontrolltalan ápolását szolgáló történetírás és meghamisított történelmi értékrend nem gyógyított, hanem a betegséget csak a betegség tudatát fokozta és fokozza! Évszázados tapasztalat ebben a térségben.
  • Közép-Kelet-Európa „társbérletében” a nacionalizmusok bonyolult módon szövődtek egybe és hatottak egymásra, a helyzet végeredményben a nacionalizmusok sajátos, neurotikus állapotának és atmoszférájának megrögződéséhez vezetett, akárcsak egy rossz társbérletben manapság: az egyik az „ősbérlőségre” hivatkozva követel előjogokat, a másik a kiutaló végzés alapján igényli a spájz használatát is.
  • Egy mitizált történelemszemléletből egyaránt logikusan következik a nemzethalál víziójával való küzdelem és szüntelen szorongás, másrészt az indokolatlan és irreális igények.