Az új ukrán törvénytervezet célja: a totális ukránosítás, mely behatol a polgárok magánéletébe is. Az államnyelvről elfogadandó új törvény értelmében az ukránokat pénzbüntetés, sőt akár szabadságvesztés is sújthatja.

A dokumentum előírja az ukrán nyelv kötelező használatát a szolgáltatások terén – függetlenül az adott vállalkozás tulajdonformájától. Az internet sem lesz kivétel: külön felszólítás nélkül minden honlapra föl kell tölteni a tartalom ukrán nyelvű változatát is. Ugyanez vonatkozik a nyomtatott sajtóra is: orosz nyelvű sajtótermék csak akkor kaphat engedélyt, ha, azonos példányszámban, megjelenik annak ukrán változata is.

A törvénytervezet első változatában ezek az előírások más nyelvekre is kiterjedtek volna. Ám miután egy sor angol nyelvű sajtótermék panaszt emelt, az Európai Unióban használatos nyelvek esetében „könnyítésekkel” éltek.

Az új törvény betartására egy külön Nyelvhelyességi Állami Bizottság, illetve az ukrán nyelv védelmének a biztosa ügyel majd. A törvényben foglaltak be nem tartásának eseteire a jogszabály bírságokat, hat hónapig tartó elzárást illetve három évig terjedő szabadságvesztés kiszabását írja elő.

A nyelvvédelmi biztos munkáját külön „nyelvellenőrök” segítik majd. És bár parlamenti képviselők állítják, hogy a végleges tervezetből ezt a rendelkezést kivették, érdemes lesz megvárni a szavazásra bocsátandó végleges változatot.

A törvény elfogadása 2019 januárjának – februárjának folyamán várható.