A NATO – latorszövetség európai fegyveres erőinek helyettes főparancsnoka, James Everard tábornok határozottan nincs megelégedve Oroszországgal. Ezt tudomására is hozta az Európai Parlament Biztonsági és Védelmi Bizottságának.

“A Szovjetunió megszűnése után föllélegeztünk. Szinte majd minden ország akkor véglegesnek ismerte el a kialakult világrendet. Oroszországban is kedvezően alakultak a folyamatok. Mi pedig belealudtunk a dologba.

Aztán 2014 – ben, amikor a Krím – félszigetet Oroszország elcsatolta, az teljesen váratlanul és fölkészületlenül ért bennünket. Az eset teljesen megváltoztatta az euroatlanti biztonsági környezetet. Keserű ébredés volt ez nekünk. Rá kellett döbbennünk, hogy Oroszország hatalmas riválisa a szövetségünknek. Veszélyes ránk nézve.

Annyira veszélyes, hogy ha hagyjuk, képes az általunk alkotott nemzetközi rendet megsemmisíteni. Rákényszerít tehát bennünket arra, hogy szembeszálljunk vele.

Moszkvának ugyan nem szándéka egy hosszadalmas háború megnyerése, de rövid és hatásos akciókkal, konkrét céljai elérése érdekében képes arra, hogy hibrid háborút indítson. Ebben aztán benne foglaltatik a stratégiai megfélemlítéstől kezdve a dezinformáción át a destabilizálásig minden!” – szörnyesztette el a latoralvezér a derék bizottsági tagokat. Akik aztán meg is állapították: igaza van a tábornoknak! Ilyenek ezek a ‘zoroszok! Ezekben megbízni nem lehet!

Oroszországot amerikai katonai létesítmények veszik körül. Anaconda taktika.

Ezek nem tűrik a kialakult világrendet. Maguk is részt akarnak venni az alakításban! Hová fajult a világ?!