https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6300255?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com

Thorbjörn Jagland hangsúlyozta: egy nemzeti küldöttséget csak akkor lehet megfosztani szavazati jogától, ha az illető országot teljesen kizárják az Európa Tanácsból.

PÁRIZS, április 5 (TASZSZ)

Thorbjörn Jagland, az Európa Tanács (ET) főtitkára síkraszállt a mellett, hogy teljes mértékben helyre kell állítani az orosz küldöttség jogait az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében (ETPKGY). Hangsúlyozta, hogy ezáltal csökkenthető lesz a feszültség a kontinensen, és elő lehet majd segíteni a szervezet egységét. Pénteken közzétett éves beszámolójában a főtitkár vázolta a válság feloldásának négy alapelvét.

„Föl kell oldani azt a patthelyzetet, ami az orosz delegációnak az ETPKGY munkájában való részvétellel összefüggésben alakult ki – áll a dokumentumban. A valamennyi résztvevő tagország jogait és kötelességeit tartalmazó megállapodás válhat alapjául a megoldás keresésében”. A szervezet vezetője hangsúlyozta: egy nemzeti küldöttséget csak abban az esetben lehet megfosztani szavazati jogától, ha az illető országot teljes mértékben kizárják az Európa Tanácsból.

Ezzel összefüggésben az ET főtitkára azt javasolja, hogy négy alapelvet kell követni. Az első pont értelmében „minden küldöttség egyforma joga kell hogy legyen, hogy – hacsak nem kerül sor a szervezeti szabályzat 7. és 8. cikkének alkalmazására – részt vehessen, illetve teljes mértékben képviselve legyen a szervezet két alapvető szervezetében. A második pont hangsúlyozza: egy küldöttség szavazati joga „az nem választási lehetőség, hanem, leginkább, kötelezettség-vállalás”. A harmadik elv leszögezi: „minden résztvevő tagállamnak lelkiismeretesen együtt kell működnie” az Európa Tanáccsal és annak szervezeteivel. A negyedik pont szerint pedig mindenkinek idejében be kell fizetnie tagdíját a költségvetésbe.

„Ez az a megközelítési mód, amivel előrébb juthatunk – fejtegette Jagland. – Az Európára most jellemző politikai helyzetben, egy, a felsorolt elvekre épülő megállapodás erősíthetné a jogi térséget, földrészünkön elősegíthetné a feszültség csökkenését és hozzájárulna ahhoz, hogy az Európa Tanács – híven a szervezeti szabályzatának 1. cikkelyében taglaltakhoz – igyekezhessen elérni célját: a nagyobb egységet Európában.” Hozzátette viszont: az orosz küldöttség jogainak helyreállítása az ETPKGY-ban, az ország visszatérése a testületbe nem jelenti majd az ET álláspontjának változását a Krím helyzetével kapcsolatban.

Mindazonáltal– miközben rámutatott arra, hogy Oroszország megsértette a tagdíjak időben történő befizetésével kapcsolatos kötelezettségeit – Jagland felszólított arra, hogy egy külön pénzügyi alap létrehozásával erősítsék a szervezet pénzügyi stabilitását. Fölvetette továbbá, hogy azon tagállamok számára, amelyek készek magasabb összeggel is hozzájárulni az ET költségvetéséhez, hozzanak létre egy közbülső státuszt a közrendű illetve legfőbb tagdíj befizetők között.