Kaplan százados, az egyik lövészzászlóalj politikai tisztje 1945 januárjában, mielőtt megindult volna a támadás Kelet-Poroszországban – mint akkoriban mondták, „a fasiszta fenevad odúja ellen” –, körbekérdezte a zászlóalj harcosait. A kérdés így szólt: „Milyen áldozatok érték az ön családját a németek keze által?”

Ilyen válaszok érkeztek: a zászlóalj 208 harcosának hozzátartozói (édesanyák, feleségek, lánytestvérek, gyermekek) vesztették életüket. Közöttük 10 harcos gyermekeit felakasztották. 63 katona hozzátartozóit elhajtották kényszermunkára. Tyeplickij főhadnagy három gyermekét ölték meg. 173 harcos otthonát lerombolták. A zászlóaljban mintegy 300 fő volt.

A hadosztályban 9 lövészzászlóalj volt. 1945 elején az egész Szovjet Hadseregben több ezer. Szorozzák meg több ezerrel ezeket, az egyetlen zászlóaljtól kapott, statisztikai adatokat…