Újabb aljas román húzás: Sunyiban átnevezték a marosvásárhelyi orvosi egyetemet

Teljes titoktartás közepette felvette Emil Palade Nobel-díjas román származású amerikai tudós nevét a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYE, vagy új nevén MOGYTTE). A magyar oktatók azt szerették volna, hogy az intézmény multikulturális jellegét megőrizve – a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem mintájára – kettős, román–magyar nevet válasszanak az egyetemnek. A román fél azonban lesöpörte a magyarok jogos érveit. Az RMDSZ ezt követően bejelentette, hogy aláírásgyűjtésbe kezd az orvosi egyetem átnevezése ellen. 

A névváltoztatás hírét a román nemzetiségű Leonard Azamfirei rektor jelentette be az egyetemen zajló nemzetközi tudományos konferencia megnyitóján – közölte az erdélyi Transindex hírportál.

Az egyetem titokban történt átnevezése nem véletlen, hiszen a tanintézet rendszeresen figyelmen kívül hagyja a magyar vonal oktatóinak álláspontját.A magyar oktatók azt szerették volna, hogy

AZ EGYETEM MULTIKULTURÁLIS JELLEGÉT MEGŐRIZVE – A KOLOZSVÁRI BABEȘ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM MINTÁJÁRA – KETTŐS, ROMÁN–MAGYAR NEVET VÁLASSZANAK AZ EGYETEMNEK.

A román fél azonban lesöpörte a magyarok jogos érveit, így csak Emil Palade nevét veszi fel az orvosi egyetem.

Palade (1912-2008) egyébként az egyetlen román származású (de kettős, román-amerikai állampolgárságú) személy aki Nobel-díjat kapott, azonban nem a Romániában, hanem az Egyesült Államokban kifejtett tevékenységéért.

Így tette tönkre a román vezetés a magyar orvosi képzést Marosvásárhelyen

Ahogy az Origo arról többször is beszámolt, a MOGYE-n (új nevén MOGYTTE) 2011-ben alakult ki éles konfliktus az állami egyetem román vezetése és magyar tagozata között amiatt, hogyaz egyetem vezetése az intézményi autonómiára hivatkozva nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait.

A magyar tagozat tavaly szeptemberben arról döntött, hogy a magyar vezetők mindaddig nem töltik be tisztségeiket, amíg nem születik a magyar nyelvű oktatás jövőjét hosszú távon biztosító, megnyugtató döntés.

Távolmaradásukkal az ellen tiltakoztak, hogy álláspontjukat rendszeresen figyelmen kívül hagyta az egyetem vezetése.

A MOGYE román királyi rendelettel kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult 1945-ben.

Az intézményben a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvosképzést.

Az elmúlt években az egyetem vezető testületei a román oktatók kétharmados többségével működtek, és a magyar tagozat elsorvasztására törekedtek.

A MOGYE 2018 szeptemberében pedig – a román vezetés önkényes határozatának megfelelően – beolvadt a marosvásárhelyi, kizárólag román tannyelvű Petru Maior Egyetembe, és a “fúzió” által létrejött a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE).

A magyar oktatók és diákok hiába tiltakoztak a két tannyelvű intézmény beolvasztása ellen, fellépésük eredménytelen maradt.

Az RMDSZ aláírásgyűjtésbe kezd az orvosi egyetem átnevezése ellen

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a teljes erdélyi magyarság irányába tett minősíthetetlen inzultusnak tartja a kormány 2019. május 23-i döntését, amelynek értelmében az eredetileg, a magyar közösség számára létrehozott MOGYE-t Emil Palade névre keresztelték.

„A nagy múltú és stratégiai fontosságú egyetem vezetésének magyarellenes magatartása már nem újdonság számunkra. Azt viszont, hogy a kormány a romániai magyarság választott képviselőinek teljes mellőzésével, továbbá a MOGYE magyar oktatóinak megkérdezése nélkül ad helyet az egyetem átnevezési kezdeményezésének, nemcsak megdöbbentőnek, de a MOGYE-n évtizedek óta zajló magyarellenes törekvések kormányzati szentesítésének tekintjük” – hívja fel rá a figyelmet sajtóközleményében az erdélyi magyar érdekképviseleti szervezet.

A közlemény szerint az RMDSZ és a magyar oktatók még az idén januárban egyértelműsítették:nem értenek egyet az egyetem átnevezésével! Azt is hozzátették, hogy amennyiben az egyetem átnevezése elkerülhetetlen, úgy számukra csak a Babeș–Bolyai minta szerinti névadás fogadható el, és csakis olyan személyek jöhetnek számításba a névadáskor, akik a marosvásárhelyi egyetemet alakították, tudásukkal, szolgálatukkal vagy kutatásukkal járultak hozzá ahhoz, hogy az intézmény az ország legrangosabb egyetemei közé emelkedjen.

Forrás: Origo

 

 

Hozzászólások:

Loading ...