Oroszországnak az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésébe történt visszatérése miatt hét ország döntött úgy, hogy otthagyja a szervezetet.

A hét ország közül hat — a szokásos: Lengyelország, a három balti kis náci vakarék, valamint Ukrajna és Grúzia.

A hetedik azonban meglepő: Szlovákia. Új elnök asszonyuk pedig éppen most szállt síkra az Oroszországgal való kapcsolatok fejlesztéséért. Tette ezt méghozzá Stoltenberg NATO-főtitkár előtt.

Elmentek — hát elmentek. Hátha mostantól jobban érvényesül ott a normalitás. Elmentek… Nagynéném erre azt mondaná: ránéztek, fiam! Nem erőszak a disznótor.

Tulajdonképpen érthető is, hogy elmentek.

A baltiak köszönő viszonyban sincsenek az emberi jogokkal. Pontosabban a kisebbségek jogaival. Egészen döbbenetes, és kriminális az, amit az oroszaikkal művelnek! A másik nagy «európai» szervezetet — a brüsszelit — ez kellene hogy érdekelje, és nem az (ál) CEU sorsa. De ház, mint mondani szokták: madarat tolláról, embert barátjáról. KÖVETKEZTETHETÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VALÓDI MILYENSÉGÉRE ABBÓL, AHOGY A BALTIKUMI KIS NÁCI VAKARÉKOK BŰNEIT FEDEZI, TAKARGATJA.

A lengyeleket viszont — ellenkezőleg — azért cseszegetik (ahogy minket), amiért nem cseszegetik a baltiakat. De hát: MADARAT TOLLÁRÓL, EMBERT BARÁTJÁRÓL. Lengyelország a legelkötelezettebb híve Európa legsötétebb erőinek egyfelől, a világot degenerálódásba, majd világháborús pusztulásba kergető Amerikának másfelől. NO MEG a polyákok AZ UKRÁN NÁCI PUCCSISTÁK LEGFŐBB EURÓPAI TÁMOGATÓI. Százezer honfitársuk emberi mivoltukból kivetkőzött hóhérai mai utódainak.

A grúzok… Most kergették el a korábbinál egy árnyalattal (de csak egy árnyalattal) normálisabb rezsimet. Szó van annak a Szagos Vilinek a visszatéréséről, aki — a nyugat-európai demokrácia nagyobb dicsőségére — valóságos rémuralmat, fasiszta diktatúrát honosított meg saját országában. Ezért, illetve mérhetetlen korrupciójáért ugyan pár éve a grúz nép elkergette. De hát, mint tudjuk — akik a legtöbbet papolják a nép demokráciáját, szabadságjogait — azokat érdeklik ezek a legkevésbé. Nekik Szagos Vili volt a legmegfelelőbb — hát visszaültetik a grúz nép nyakára. Amelyik mindezzel együtt is vakon bízik bennük.

És hát, Ukrajna. Amelyik öt éve maga a megtestesült «anti-Európa». Terrorista állam, a Gonosz, a Sátán birodalma. Ott minden pontosan fordítva van, semmint «az európai értékek» szerint annak lennie kellene.

De hogy mit keres ezek között Szlovákia…? Föl nem foghatom!