Marina Harkova: a háború a déli fronton és a gorlovkai frontszakaszon dörög

https://novorosinform.org/786753

  1. augusztus 28.

Marina Harkova: a háború a déli fronton és a gorlovkai frontszakaszon dörög

Kora reggel az ukrán fegyveres erők tankokból lőtték Kominternovo községet az ország déli részén. Az ágyúzás következtében megsérült több ház. Később, a Luganszki Népköztársaság (LNR) területén az ukrán hadsereg Lozovoje települést ágyúzta. Este vált ismertté, hogy a Donyecki Népköztárság területén Zajcevó települést lőtték, aminek következtében kigyulladt egy ház.

Arra a kérdésre, hogy várható-e a helyzet újabb kiéleződése a fronton, Marina Harkova donyecki újságíró és blogger válaszolt. Aki a „Novorosszija” hírügynökségnek elmondta, hogy mi a jelenlegi helyzet az arcvonalon.

„NOVOROSSZIJA” hírügynökség: Hogyan tudná jellemezni a mostani tűzszünetet? Nyugodtabb és csöndesebb, mint azon korábbi alkalmakkor, amikor megpróbálkoztak a harcok beszüntetésével?

Marina Harkova: Ez a tűzszünet éppen olyan békés, mint az előző 48, vagy 49 tűszünet – itt mi már elvesztettük a fonalat. Ezeket a tűszüneteket minden három hónapban meghirdetik, időtartamuk pedig pár órától néhány napig terjed. A mai nap, például, amikor a tankokból leadott sortüzektől Kominternovóban házak sérültek meg és égtek le, az ukrán hadsereg aknavetőkből mért tűzcsapást Zajcevóra, és Dolomitnojére.

Vagyis a legsúlyosabb a helyzet a déli fronton – Oktyabr, Szahanka, Kominternovó, Leninszkoje (1) – illetve a gorlovkai frontszakaszon. Donyecknél a jelen pillanatban viszonylagos csönd tapasztalható. De nehéz megmondani, hogy mennyire lesz ez mindig így.

Én azonban másra szeretném fölhívni a figyelmet. Nincs olyan békés átlagember, aki a hadijelentéseket olvasva meg tudná érteni: mit jelent az, amikor akna-, vagy gránátvetőkből lövik az állásokat, a lakóépületeket. Ő ezt úgy fogja fel, mint ami virtuális, mint ami valami távoli. De próbáljon csak belegondolni abba, hogy ott találja magát valami szörnyűséges filmben. Maga egy házban van, és arra egy valódi tank tüzel. Amelynek egyetlen lövésétől a fél ház összeroskad. Vagy vegyük a 120 mm-es aknavetőt. Ez igen komoly fegyverfajta, csakugyan tömeges tűzcsapásra alkalmas fegyver mind élőerő, mind pedig épületek esetében. A 120-as kaliber – amely nem egy olyan lövedék, ami elsüvít a halántéka mellett. Ha ilyen fegyvertípusokat használnak, az tényszerűen azt jelenti: háború van.

Marina Harkova: a háború a déli fronton és a gorlovkai frontszakaszon dörög

Sokan már megszokták a hadijelentéseket: azokban mindig egy és ugyanazon fegyverzetről, ugyanazokról a helyekről esik szó. Ám ilyenkor be kell látnunk, hogy e számok mögött szétlőtt házak, harcosaink odalett élete rejlik. Míg mások számára ez azt jelenti, hogy erejüket, a hozzá közelálló embert, megélhetési forrásaikat veszítették el. Ami ezzel az újabb tűzszünettel folyik – az olyan óriási, folytatólagos tragédia, ami rontja a helyzetet országainkban.

„NOVOROSSZIJA”: Ön szerint várhatók-e provokációk, a helyzet kiéleződése a frontokon a Donyecki Népköztársaság első elnöke, Alekszandr Zaharcsenkó halálának évfordulója (2), illetve „a normandiai négyek” találkozójának alkalmával?

M.H.: Én úgy gondolom, egy nagyon egyszerű okból most elejét veszik mindenféle diverziós cselekvésnek. Nevezetesen: biztonsági szolgálataink, rendvédelmi szerveink levonták a tanulságot a múlt történéseiből. Államunk első embereit nagyon komolyan őrzik, a biztonságnak többféle szemszöge is létezik. Ennek a kérdésre manapság kiemelt figyelmet fordítanak. Lehetséges-e, például robbanószerkezeteket a villamos távvezetékek tartópilléreihez, vagy vasúti sínekhez rögzíteni? Valójában az elkövetett diverziók aránya elég magas. Egyszerűen az állampolgárok közül kevesen tudják, hogy micsoda erőfeszítéseket végeznek, például a vasutasok, hogy időben rátaláljanak az ilyen szerkezetekre. Ilyesmi, ha nem is hetente, de havonta egészen biztosan megesik. Egyszerűen arról van szó, hogy az ilyen munkákat a közvélemény elől elrejtve végzik, hogy adott esetben ne keltsenek nyugtalanságot a lakosság körében. Ez a háború velejárója – akár akarjuk, akár nem.

Ami azt illeti, hogy a helyzet a „normandiai négyek” találkozójára időzítve éleződne ki, feltételezem, hogy arra nem annyira az adott dátumhoz időzítve kerül majd sor – hanem, egyszerűen, e hónap végére. Az augusztus a vége felé közeledik, az ágyúzások száma már növekszik. Kezdetben csupán egyet-egyet lőttek. Most viszont már tucatjával. Ami eléggé jól mutatja, hogy a helyzet fokozatosan éleződik.

Ezért feltételezem, hogy a tanévkezdés előtt, mielőtt megkötnék az újabb tűzszünetet, az ukrán tüzérség maximálisan fogja lőni a DNR és az LNR területét. Ennek kapcsán nem árt polgártársainkat újra éberségre és óvatosságra inteni. Habár lakosságunk már elsajátította a hullámokban történő ágyúzás elméletét. De nem hiszem, hogy pont a Négyek csúcstalálkozója előtt történik valami világrengető esemény. Az ágyúzások szezonális jellegűek és például egyházi ünnepekhez köthetők. Az ilyen iránymutató események alkalmával nő az ágyúzások és az áldozatok száma.

 „NOVOROSSZIJA”: Véleménye szerint miért van az, hogy az ukrán hadsereg gyakran pont a vallási ünnepekre időzíti komolyabb ágyúzásait?

M.H.: Ha figyelembe vesszük, hogy az ukrán nacionalista zászlóaljak még 2014-től elkezdték lőni a temetőket is, a kolostorokat is és a templomokat is – a két népköztársaságban tudják, hányat romboltak le, hányat rongáltak meg – akkor én úgy gondolom, hogy ez is egy formája annak, hogy megalázzák a helyi lakosságot. Másrészt az is megeshet, hogy nem válogatnak a célpontok között. Az ennyire sűrűn beépített, településekkel teli területen, mint nálunk a Donbasszban, akárhová is csapódjon be a lövedék, garantáltan kárt tesz majd.

Marina Harkova: a háború a déli fronton és a gorlovkai frontszakaszon dörög

De én úgy vélem, az elsődleges ok mégiscsak az, hogy megalázzák a lakosságot. És ez eléggé cinikus annak fényébe, hogy az agresszív, ukrán voltával fennhéjázó félnél sokan pravoszlávoknak, keresztényeknek tartják magukat.

Ám ha komplex módon vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor utalhatunk arra, hogy a grúzok és az oszétek közötti háború idején mindkét fél pravoszláv volt. Ám ez csöppet sem zavarta az agresszor államot abban, hogy tűzcsapásokat mérjen az oszét nép pravoszláv kolostoraira. Vagyis a konfliktus mögött az a törekvés húzódik meg, hogy az ellenfélnek a lehető legnagyobb kárt okozzuk. És ennek során nem fog számítani, hogy ez egy templom, egy temető, egy iskola, vagy egy kórház lesz-e.

Megjegyzések:

(1)  A felsorolt négy település a déli front legsűrűbben ágyúzott települései között van.

(2)  A Zaharcsenkó elleni halálos kimenetelű merényletet éppen egy éve, 2018. augusztus 31-én hajtották végre.

 

 

Hozzászólások:

Loading ...