Az ukrán hadsereg Zolotojéban előrenyomult a csapatszétválasztás előtt birtokolt harcálláspontjai felé.

https://novorosinform.org/792902?utm_source=push-notification&utm_medium=push-world&utm_campaign=push

  1. október 22.

Vlagyiszlav Degnego, a Luganszki Népköztársaság (LNR) külügyminisztere, az LNR főtárgyalója a minszki tárgyalások során közölte: az ukrán hadsereg előrenyomult a Zolotojéban, általa 2016-tól a mostani csapatszétválasztásig elfoglalt állások irányában.

Szeretnék kitérni a csapatok és harceszközök szétválasztásának kérdésén. Mindenki azt várta, hogy az egyeztetett ütemtervet (mármint a csapatok és eszközök szétválasztásáét Zolotojénál és Petrovszkojénél) – aminek végrehajtását október 7-re terveztük – végre lesz hajtva. Ukrajna nem volt hajlandó dolgozni ennek az ütemtervnek az alapján, noha azt még október 1-én egyeztettük” – emlékeztetett.

„Az ukrán egységek nemcsak hogy visszatértek azokra az arcvonalakra, ahol a csapatszétválasztáskor állomásoztak, de jelentős mértékben előre is nyomultak. Új erődítményeket létesítettek, ezernyi méter lövészárkot ástak ki, fegyverzeteket helyeztek el ott. Vagyis megszegtek gyakorlatilag minden előírást, amit csak meg lehetett szegni” – hangsúlyozta Dejnego.

Korábban ma közöltük, hogy az ukrán hadsereg, Gorlovkától északnyugatra, 33 tankot  vonultatott föl.

Emlékeztetőül: tegnap az ukrán militánsok aknatüzet zúdítottak az ország déli részének falvaira.

Ugyancsak tegnap vált ismertté, hogy a Donyecki Népköztársaság (DNR) területén az ukrán hadsereg egy hét alatt 167 alkalommal sértette meg a tűzszünetet.

Korábban, a nap folyamán hírül adtuk, hogy huszonnégy óra leforgása alatt az ukrán hadsereg több mint 200 lövedéket lőtt ki a DNR területére.

 

https://novorosinform.org/792911?utm_source=push-notification&utm_medium=push-world&utm_campaign=push

„A haderők szétválasztása” helyett Zolotojénál az ukrán hadsereg több mint 670 méter új lövészárkot ásott.

  1. október 22.

Vlagyiszlav Dejnego, a Luganszki Népköztársaság (LNR) külügyminisztere, a luganszki fél meghatalmazott képviselője a minszki tárgyalásokon bejelentette: az ukrán militánsok, megsértve a haderők és fegyverzetek egyeztetett szétválasztásának rendjét, a Zolotoje térségében lévő frontszakaszon több mint 670 méter új lövészárkot ástak ki,

„Ez a valós helyzet. Ez szerepel az EBESZ különleges megfigyelő missziójának jelentésében. Szeptember-október folyamán, mielőtt EBESZ-misszió hozzálátott volna a munkatervében szereplő tevékenységéhez, 675 méter olyan új lövészárok meglétét rögzítette, amelyet a Zolotoje térségében végrehajtandó csapatszétválasztás helyszínén ástak ki. Emlékeztetnék rá: ezen a szakaszon 2016. október 1-én – néhány nappal azt követően, hogy aláírtuk (a Donbasszban állomásoztatott haderők és fegyverzetek szétválasztásáról szóló) Keret-megállapodást – sikeresen végrehajtottuk a csapatok és fegyverzetek szétválasztását. És ez idő alatt, e három év alatt Ukrajna odáig süllyedt, hogy gyakorlatilag teljességgel, tényleges ellenőrzése alá vonta mindazon területeket, ahol a csapatok és fegyverzetek szétválasztása akkor megtörtént. Az ukrán félnek ezért kötelessége orvosolni a megállapodásnak ezt a megsértését” –– közölte Dejnego.

Hozzátette egyben: az ukrán fél, e téren „nem hajlandó bármiféle konstruktív lépésre”.

„De mondok én ennél többet is: azt a napot – október 7-ét – követően, amit a csapatszétválasztás ütemterve végrehajtásának a kezdőnapjául jelöltünk ki, az EBESZ-misszió jelentéseiben mintegy 50 méter olyan új lövészárok szerepel, amit már azt követően ástak ki, hogy Ukrajna meghiúsította a csapatszétválasztás végrehajtásának az ütemtervét” – állapította meg Dejnego.

Hozzátesszük: az idő alatt, amikor az EBESZ Különleges Megfigyelő Missziójának munkatársai a térségben tartózkodtak, az ukrán hadsereg provokatív módon ágyúzza a luganszki Népi Milícia Zolotojénál lévő állásait.

Korábban közöltük, hogy az ukrán hadsereg Zolotojéban előrenyomult a csapatszétválasztás előtt elfoglalt állásainak az irányában.

 

.

 

Hozzászólások:

Loading ...