Francia TV: hagyni kell, hogy gyújtogassanak a migránsok, különben fellázadnak

https://www.vadhajtasok.hu/2020/01/06/francia-tv-hagyni-kell-hogy-gyujtogassanak-a-migransok-kulonben-fellazadnak/

2020.01.06.

Teljes behódolás: francia közéleti szereplők szégyentelen módon feladják a jog uralmát a nagyrészt mohamedán no-go zónákban.

 (Némileg rövidítve)

Gates of Vienna nyomán

Marie-Anne Soubré francia újságíró és ügyvéd szerint jobb, ha autókat gyújtanak fel, mint ha zavargások törnek ki a “fiatalok” és a rendőrök között. Szilveszterkor sok autó állt lángokban. Strasbourgban több mint 200 járművet gyújtottak fel. Marie-Anne Soubré elismeri, hogy az ilyen eseményeket szívesebben látja, mint a zavargásokat. – írja a Gates of Vienna

AZ OKA ANNAK, HOGY HAGYNUNK KELL, HOGY FELGYÚJTSANAK DOLGOKAT AZ, HOGY HA NEM HAGYJUK, AKKOR NAGYON ESZKALÁLÓDNA A HELYZET (…) AZT AKARJA, HOGY AZ ÉV ELSŐ NAPJA LÁZADÁSOKKAL INDULJON? AZT AKARJA?”

– hisztériázott Marie-Anne Soubré egy francia TV-műsorban.

  • Ez az abszurd gondolatmenet a behódolás logikája: “hagyni kell, hogy erőszakot alkalmazzanak ellenünk, különben erőszakot fognak alkalmazni ellenünk”. Ez az iszlám által kiváltott Stockholm-szindróma állatorvosi lova – a videó alatt is el lehet olvasni az erről szóló cikket. – Dzsihádfigyelő

 

A Stockholm-szindrómás Nyugat

– Dr. Bill Warner

A káfirok (a nem muszlimokra vonatkozó degradáló szó az iszlámban) zokszó vagy különösebb tiltakozás nélkül elfogadják az iszlámból származó erőszakot és fenyegetéseket. Ez sehol nem érhető tetten jobban, mint az iszlám doktrína és gyakorlat nőket elnyomó vonásának káfirok általi elfogadásában. Majdhogynem nincs olyan szelvénye a társadalomnak, amely beszédtémaként megtűrné az iszlám nőkhöz való viszonyulásának a megtárgyalását. Férfiak vagy nők; keresztények, zsidók, hinduk és ateisták; fehérek vagy feketék; média, iskola, politika – nincs társadalmi kör vagy társadalmi tér, amiben beszélnének a borzalomról, mert az iszlamofób dolog lenne. Ezt a mérhetetlen közönyt a káfirok iszlámtól való félelme váltja ki.

Az erőszaknak ez a fajta elfogadása az alapjaiban zaklatott psziché jele. A káfir világ, különösképpen annak értelmiségei és feministái, klasszikus megtestesítői a testileg/lelkileg bántalmazott feleségnek és gyereknek. A nyugati feministák az iszlám bántalmazott gyermekei.

Miközben Afrikában dzsihadisták erőszakolnak meg nőket, és kivágják az új női rabszolgák csiklóját, a mi feministáinknak nem sok szavuk van. Nincs olyan aljas vagy a nőket lealacsonyító cselekedet, amit nyugati feministáink ne tudnának figyelmen kívül hagyni, tudomást sem véve róla, ha az iszlámhoz kötődik. A nyugati feministák tudatlanságát csak tetézi erkölcsi csődjük. Szándékosan mellőzik az iszlám nődoktrínáját, és nem tanítják semmilyen kurzuson. A feminista professzorok csak kivételesen tanulmányozzák a muszlim bevándorló közösségekben dívó feleségverési gyakorlatot. A nők kéjrabszolgaként való alkalmazásának történelmét nem oktatják egy iskolában sem – állami, magán- vagy egyházi iskolában. A dimmiség borzalmai, a rabszolgaság vagy a civilizációk megsemmisítése szintúgy nem képezi a tananyag részét sehol.

Az Európába bevándorló muszlimok számával együtt emelkedik az európai nők sérelmére elkövetett nemi erőszakok száma is. Szembenézni ezzel a problémával azáltal, hogy elismerjük azt, rasszizmusnak minősül.

A feministáink és a társadalmi nemi szerepeket kutató értelmiségeink az iszlám bántalmazott gyermekei. Hallgatnak, nem panaszkodnak, csak engesztelik a bántalmazót.

Az erőszakos zaklatás-zaklatottság tagadást válthat ki.

Az iszlám kirobbanó dzsihádja és a saría hatályának kiterjesztése elpusztította a kereszténység, a hinduizmus és a buddhizmus felét. Vessünk most egy pillantást arra, hogy miféle tünetek is jelentkeznek az erőszakos zaklatást követően. A YWCA [Young Women’s Christian Association / Keresztény Nők Ifjúsági Egyesülete] Rape Crisis Counselor Training Manual [Tanácsadói képzési kézikönyv nemi erőszaktevésből adódó válsághelyzetekre] című kiadványa szerint szexuális erőszak vagy gyermekmolesztálás áldozatainak körében a következő reakciók általánosak.

A BÁNTALMAZOTT

Hitetlenség: az áldozatnak hihetetlenül nehéz és időbe telik elhinnie, hogy a támadások valóban megtörténtek.

A média nagyon keveset tudósít a világszerte tapasztalható dzsihádról, és sosem köti össze az így egymástól elszigeteltként bemutatott erőszakos cselekményeket.

Félelem: az erőszaktevő vagy bántalmazó a félelmet használja eszközül az áldozat kontrollálására.

Az iszlám kezdeteitől fogva használta a félelmet fegyverként a káfirok ellen.  Az első ember, aki ellen Mohamed a gyilkos merénylet eszközéhez nyúlt, egy őt gúnyoló költőnő volt. Az iszlám minden a nyilvánosság elé lépő kritikusa félelemben él. Dimmiségből a káfir társadalom nem védi meg a saját kritikusait.

Bűntudat: az áldozat megtalálja a módját, hogy saját magát hibáztassa.

Ez a mi hibánk. Mi nem kezeltük az iszlámot helyesen.

Megbélyegzettség: az áldozat maga nem akarja, hogy mások tudomást szerezzenek a bűncselekményről.

Nem tanítjuk az iszlám rabszolgaság történelmét és a 120 millió afrikai halálát vagy az egymillió európai rabszolgának való elhurcolását. Nem tanítjuk a keresztények, a hinduk vagy a buddhisták ellen folytatott dzsihád történelmét sem.

A kontroll elvesztése: a támadás során az áldozat tehetetlen volt.  Ez a tehetetlenség kiterjed aztán a problémával való szembenézésre is.

Hol van valaki, aki optimista a politikai iszlámmal szembeni fellépés lehetőségeit illetően?

Erőtlenség: a dolgok nem fognak jobbra fordulni.

A pesszimizmus az uralkodó attitűd, ami azt mondja, hogy az iszlámmal nem lehet mit kezdeni.

A BÁNTALMAZÓ

A bántalmazó jellemző vonásai ugyancsak jól dokumentáltak.

Tagadás: a bántalmazó tagadja, hogy a bántalmazás egyáltalán, valaha is megtörtént.

A muszlimok nem ismernek el egyet sem a bűnök közül, amit az iszlám nevében követtek el. Az iszlám tagadja saját történelmét a rabszolgaság vonatkozásában, illetve az általa játszott szerepet a rabszolgaság történelmében.

A bántalmazók arrogánsak és felettébb önteltek.

Az iszlám sosem téved. A muszlimok az emberiség legjava a Korán szerint.

Dominancia:

Az „iszlám” szó azt jelenti: „behódol”. A bántalmazó elvárja a behódolást az áldozati fél, azaz esetünkben a káfir, részéről.

A probléma felismerésére és megértésére való képtelenség: a bántalmazó az utolsó személy, aki elismeri, hogy problémái lennének.

Az iszlám sosem vállalt semmiféle felelősséget a rabszolgaság történelmében játszott 1 400 éves szerepéért.

Manipuláció: a bántalmazó el akarja érni, hogy az áldozat érezze magát bűnösnek.

Az iszlám saját magát állítja be áldozatnak. Minden egyes dzsihadista terrortámadás után elhangzik a vészkiáltás: „Ó, a szegény muszlimokat gyűlölni és becsmérelni fogják!”

A fegyverek iránti megszállottság:

Észrevettük már azt a rengeteg kardot és effélét az iszlám zászlókon és pecséteken? A levegőbe emelt AK–47-es gépkarabély egy szimbóluma az iszlámnak.

A káfir világ, különösképpen annak értelmiségei, klasszikus megtestesítői a testileg/lelkileg bántalmazott feleségnek és gyereknek. A dimmi egy megtört személy, és anélkül az, hogy erről egyáltalán tudna. Ugye mondhatjuk hát, hogy illik ránk a bántalmazott gyermek profilja?

Szerző: Bill Warner (The Doctrine of Slavery)

Forrás: Dzsihadfigyelo.blogstar.hu

 

Hozzászólások:

Loading ...