Donbassz. Január 21-i hadijelentés

https://novorosinform.org/802649

  1. január 21.

A fronton a helyzet továbbra is feszült. Teljes tűzszünetről nem lehet beszélni, noha a Donbasszban, a fegyveres konfliktus övezetében a tüzérségi tűz intenzitásának némi csökkenése tapasztalható.

Megjegyezzük, hogy Vízkereszt ünnepén (1) az ukrán hadsereg hatszorosára fokozta a Donyecki Népköztársaság ágyúzásának az intenzitását.

A Donyecki (DNR), illetve Luganszki (LNR) Népköztársaság Népi Milíciájának (NM) hivatalos hadijelentései

A DNR Népi Miliciája

A Donyecki Népköztársaságnak a Tűzszünet Betartását Ellenőrző és Koordináló Egyesített Központban (TBEKEK) akkreditált képviseletének megfigyelői által rögzített adatok szerint az elmúlt huszonnégy órában az ukrán fegyveres erők KÉT alkalommal nyitottak tüzet a DNR településeinek körzeteiben.

A donyecki frontszakaszon (2) az ukrán hadsereg 56. dandárja (parancsnoka: IVANOV), és 28. dandárja (parancsnoka: MARCSENKÓ) 120, illetve 82 mm kaliberű aknavetőkből. továbbá BMP-fegyverzetekből lőtték SZTAROMIHAJLOVKA és VESZJOLOJE térségét.

A civil infrastruktúrában esett károkkal, illetve a polgári lakosság körében történt sérülésekkel kapcsolatos adatok pontosítása folyamatban van.

Mint láthatjuk, Zelenszkij elnök választási ígéreteivel ellentétben – miszerint ő békét teremt a Donbasszban – a megszálló csapatok törzsének bűnös parancsnoki kara, a front egyes szakaszain, továbbra is élezi a feszültséget. Ám a helyzet destabilizálására tett minden kísérlet ellenére honvédeink megbízhatóan ellenőrzés alatt tartják a helyzetet.

Köszönetően a DNR NM légvédelmi alegységei szakszerű ténykedésének, tegnap sikerült lelőni a 28. dandár „Mavic Pro” pilóta nélküli robotrepülőjét. A szerkezet az aknavető ütegek tüzét korrigálta SZTAROMIHAJLOVKA térségében. A repülő szerkezet megsemmisítését követően ennek a banditaalakulatnak a tüzérségi aktivitása a nullára csökkent.

A Jézus Megkeresztelésének ünnepe alkalmából szervezett rendezvények sem múltak el az ukrán fegyveres erők militánsainak részvételével történt esemény nélkül.

A 128. dandár terrorlegényei, ittas állapotukban összeverekedtek VOLNOVAHA település lakosaival. A duhajkodókat a rendőrség helyben ügyeletet tartó munkatársai őrizetbe vették és előállították az őrsre. A verekedés következtében két helyi lakos orvosi ellátásra szorult. Az intézkedéssel szemben ellenállást tanúsító egyik militáns testi sérüléseket – zúzódásokat –szenvedett, bal karja pedig eltört. A helyzet rendezése, a történtek elsimítása céljából – Goncsaruk katonai ügyész megbízásából a dandár törzséből tisztek egy csoportja szállt ki a rendőrőrsre.

AZ ALEKSZANDRO-KALINOVÓ település közelében lévő víztározóban helyi lakosok az 58. dandár egy terrorlegényének tetemére bukkantak. Az elhunytat Konsztantyinovka település halottasházába vitték. A rendelkezésre álló információk szerint az említett katona önkényesen otthagyta alegységét, hogy a jelzett térségben részt vegyen egy megtisztulási szertartáson. Jelen pillanatban az 58. dandár érintett zászlóalj-parancsnoka igyekszik eltitkolni a történteket, és semmiféle intézkedést nem tett az eltűnt katona felkutatása érdekében.

Az ukrán határőrök által az Azovi-tengeren folytatott orvhalászás ügyének váratlan folytatása lett. Mint korábban hírül adtuk, az ukrán Határőr Szolgálat mariupoli vízirendészeti egységének parancsnoka, Szirinszkij első osztályú kapitány, aki, hogy kedvében járjon a felsőbb vezetésnek – és aki az Azovi-tenger medencéjében (3) megszervezte az ipari méretű orvhalászatot – megszervezte, hogy a törvénytelenül kifogott halakat Kijevbe szállítsák.

Az LNR Népi Milíciája

A Luganszki Népköztársaságnak a TBEKEK-hez akkreditált képviselete által rögzített adatok szerint, az elmúlt huszonnégy óra során tüzérségi tüzet az ukrán hadsereg részéről nem rögzítettek.

Az ukrán hadvezetés folytatja azt a helytelen gyakorlatát, hogy elhallgatja az ukrán hadseregnek nem harci cselekmények következtében elszenvedett veszteségeit. Ezek részben a katonák körében fellelhető alkoholizmus illetve kábítószer-élvezet okán következnek be.

Így január 19-én, OREHOVÓ település körzetében egy szakasz harcálláspontjában a 72. brigád egy katonája – miután kábítószereket vett be – lelőtte egyik bajtársát, akit ellenségnek nézett. Az illető, elszenvedett sérülései következtében, életét vesztette. BOGOMOLOV dandárparancsnok ezt a tényt igyekszik leplezni. Az életét vesztett katona esetét úgy terjesztették föl, mint aki tüzérségi tűznek lett az áldozata. (4)

Kellő finanszírozás híján, illetve az ellátmány elmaradásának az okán az ukrán hadsereg katonái – úgy a helyi lakosságnak, mint az egyesített haderők műveleti területein kívül – továbbra is áruba bocsátják hadfelszereléseiket, fegyvereiket és lőszereiket.

Így MIRONOVSZKIJ település térségében egy rendőrjárőr megakadályozta, hogy az 59. dandár katonái törvénytelenül áruba bocsássák fegyvereiket. Az ügyben bűnvádi eljárás indult, jelenleg is tart a nyomozás. Az egységnél egy bizottság dolgozik, MARTINYUK vezérőrnagy, az ukrán HM főellenőrének első helyettese.

Annak kapcsán, hogy közeledik Zelenszkij elnöki hivatalba lépésének évfordulója – továbbá az elnök pozitív imázsának megőrzése céljából – Kravcsenkó tábornok, az Egyesített Erők Műveletének (EME) főparancsnoka utasításba adta: az EME hadműveleti zónájában történő minden rendkívüli eseményt el kell titkolni. Különösképpen, ha annak katonák esnek áldozatul. Felderítésünk adatai szerint az EME hadvezetése megpróbálta agyonhallgatni azt a 72. dandárnál, ez év január 18-án történt, nagy visszhangot kiváltó eseményt, aminek következtében életét vesztette egy katona és haditechnika semmisült meg.

A kárvallott katonák rokonainak köszönhetően, a történtekről tudomást szerzett a hadsereg Vezérkari Főnöksége. Melynek vezetősége azon nyomban kiküldött egy komplex bizottságot, hogy az adott egységnél ellenőrzést végezzenek. (5)

Éjszakai ágyúzás hangjai:

https://youtu.be/LKPa4SsSDGQ

  

Megjegyzések:

(1)  A régi, pravoszláv naptár folytán (mely 13 nap elmaradásban van a nemzetközileg elfogadott naptárhoz képest) az ortodox Vízkereszt január 19-re esik.

(2)  A Donyecki Népköztársaság területén három frontszakasz van: a fővárosnál, Donyecknél, Gorlovka városánál – illetve az ország déli, az Azovi-tenger mellett húzódó partszakaszán.

A frontvonalak, a helyzet leírása részletesebben itt olvasható:

https://vk.com/doc530552151_532183698

(3)  Mindmáig érvényben van az a korábbi megállapodás, amely az Azovi-tengert két állam közös beltengereként határozza meg. Így egyik fél sem folyamodhat – önkényes – lépésekhez, a másik beleegyezése nélkül. Vonatkozik ez, mindenekelőtt azokra az alamuszi ukrán tervekre, melyekkel a NATO-t be akarják csempészni az Azovi-tenger vidékére (hogy ott támaszpontokat létesíthessenek). Ebből a szempontból is jelentősége van, hogy az Azovi- és a Fekete-tengert összekötő Kercsi-szorosnak immár mind a két partja orosz terület. Ami módfelett ingerli az amerikai, a NATO vezetést.

(4)  Részben az ilyen füllentésekből adódóan is kapja a világközvélemény és a világsajtó azt a félrevezető, rosszindulatú értesüléseket, hogy, úgymond „az oroszbarát szakadárok” – ismét megsértve a tűzszünetet – támadták az ukrán egységeket.

(5)  Nem ritkák, például, a rossz, illetve gyenge minőségű fegyverek okozta balesetek. Amelyek, például, használójuk kezében robbannak föl, súlyos sérüléseket okozva.

Hozzászólások:

Loading ...