A Luganszki Népköztársaságban (LNR) az orosz lesz az egyetlen államnyelv

https://donbasstoday.ru/edinstvennym-jazykom-v-lnr-budet-russkij/

A Luganszki Népköztársaságban (LNR) az orosz lesz az egyetlen államnyelv

  1. 12. 25.

 

Mint azt a „Donbassz Szegodnya” tudósítója a Néptanácsra (parlamentre) hivatkozva jelenti, a Luganszki Népköztársaság törvényhozói testülete jóváhagyta az orosz nyelv státuszáról szóló, Leonyid Paszecsnyik államfő által benyújtott törvénytervezetet.

Így az LNR területén az oroszt mostantól az egyetlen államnyelvként határozták meg.

A törvény értelmében bizonyos területeken kötelező lesz az orosz nyelv használata. Az orosz nyelvet védeni és támogatni kell. Biztosítani kell továbbá a Luganszki Népköztársaság állampolgárainak az államnyelv használatára való jogát.

Megjegyzendő, hogy a törvény semmiképpen sem csorbítja a nemzeti kisebbségek nyelveinek a státuszát, illetve a nemzeti kisebbségek jogát anyanyelvük használatára. Vonatkozik ez az oktatás, a nevelés, a művészeti alkotások területére. .

Mint emlékezetes, tavasszal a Donyecki Népköztársaság (DNR) Néptanácsa hasonló törvénytervezetet fogadott el, aminek értelmében a Donyecki Népköztársaság egyedüli államnyelve az orosz.

A két népköztársaság annak érdekében hozta meg ezt az intézkedést, hogy a Donbassz területén védje az orosz nyelvet. Amely Ukrajnában nyomásnak van kitéve. Az oktatási intézményekben ma már csak ukrán nyelven folyik a tanítás. Az egészségügyi létesítményekben és a szórakoztatási intézményekben csak ukránul szabad beszélni. (1)

Korábban Vaszilij Prozorov (2) azt javasolta Kijevnek: felejtsék el a félintézkedéseket. Az oroszul beszélők ruhájára mindjárt varrassanak föl megkülönböztető jeleket.

A Luganszki Népköztársaságban (LNR) az orosz lesz az egyetlen államnyelv

„Akkor már varrassanak föl mindjárt megkülönbözető jeleket mindazok ruhájára, akik oroszul beszélnek! Hát nem mindegy? Ilyen ütem mellett előbb-utóbb úgyis eljutnak odáig” – mondta.

 

https://donbasstoday.ru/ukraincy-poluchat-ubezhishhe-v-lnr/

Az ukránok menedékjogot kaphatnak a Luganszki Népköztársaságban

A Luganszki Népköztársaságban (LNR) az orosz lesz az egyetlen államnyelv

  1. 12. 26.

Leonyid Paszecsnyik, a Luganszki Népköztársaság vezetője december 25-én aláírta azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy az Ukrajnában politikai okokból üldözött személyek politikai menedékjogot kaphassanak az országban – jelentette a „Donbassz Szegodnya” tudósítója, az államfő szóvivői irodájára hivatkozva.

Az államfő hangsúlyozta: Ukrajna azon állampolgárai, akik az országban folyó totális ukránosítás mellett is vették a bátorságot arra, hogy szellemiségüket és nézeteiket tekintve megmaradjanak oroszoknak, ki vannak téve az ukrán rendvédelmi szervek, a titkosszolgálatok és az igazságszolgáltatási rendszer semmivel sem igazolható terrorjának.

„Éppen ezért kezdeményezzük „Az ukrán állam részéről politikai üldöztetésnek kitett személyekről” szóló törvény elfogadását. Ez a törvény lehetővé teszi számunkra, hogy politikai menedékjogot nyújtsunk mindazon ukrán állampolgárok számára, akik ki vannak téve saját államuk üldöztetésének. Még akkor is, amikor ezeket a személyeket a letartóztatásban lévők cseréjére (3) bocsátják, az ukrán állam még akkor is úgy intézi, hogy ezeket a személyeket megfossza állampolgári és szabadságjogaiktól. Szabadon bocsátásukkor nem adja ki velük a személyazonosságukat igazoló okmányokat, és tovább folytatja velük szemben a büntetőjogi eljárást” – tette hozzá.

A Luganszki Népköztársaságban (LNR) az orosz lesz az egyetlen államnyelv

Leonyid Paszecsnyik megjegyezte: az ország nem nézheti tétlenül a végbemenő önkényt. Ezért aláírta az LNR parlamentjének képviselői által elfogadott, Az ukrán állam részéről politikai üldöztetésnek kitett személyekről” szóló törvényt.

„Ezáltal a törvény jogilag hatályba lép, és emberek ezreinek nyújt védelmet, biztosítja az igazsághoz való jogukat, amelyre olyannyira szükségük van” – összegezte az állam vezetője.

Korábban az LNR Néptanácsa jóváhagyta a Leonyid Paszecsnyik által az orosz nyelv státuszával kapcsolatban benyújtott törvénytervezetet. Ezeket az intézkedéseket az orosz nyelvnek a Donbassz területén történő védelme érdekében hozták meg. (4)

A Luganszki Népköztársaságban (LNR) az orosz lesz az egyetlen államnyelv

Megjegyzések:

(1)  1987-ben az „Ukrajna Népi Mozgalma a Peresztrojkáért” nevű szovjet- és kommunistaellenes ellenzéki szervezet azzal a követeléssel lépett a nyilvánosság elé, hogy „Ukrajnában biztosítsanak több jogot az ukrán nyelvnek”.

Nos, főbb vonalakban a helyzet akkoriban a következő volt. Az idő tájt alapvetően orosz nyelvű Kijevben – kellő érdeklődési híján ­– néhánnyal csökkentették az ukrán iskolák számát. (Az orosz a vegyes nemzetiségi összetételű ipari munkásság összekötő nyelve, továbbá az államapparátus dolgozóinak, illetve a nagyszámú katonaságnak volt a nyelve – Kijevben volt, ugyanis a Szovjetunió Nyugati Katonai Körzetének a parancsnoksága. A városban több katonai főiskola is működött, ezek tannyelve, értelemszerűen, az orosz volt. Míg ukránul inkább a vidék, illetve a humán értelmiség beszélt. Mely utóbbi – Ukrajnában is – élére állt a szovjethatalom elleni mozgalomnak.)

A kétnyelvűség egyébként általánosan elterjedt volt: az emberekhez azon a nyelven fordultak, amin az beszélt. A feliratok ukrán nyelvűek voltak. A színházak – a hárommilliós, nagyobbrészt orosz nyelvű Kijevben – mind ukrán nyelvűek voltak, az egyetlen orosz színház kivételével. A mozik, igaz, oroszul vetítették filmjeiket, de mivel mindenki tudott oroszul, ez nem okozott problémát. A 80-as évek végére elkezdték ukrán felirattal ellátni a filmeket, sőt, már ukránra szinkronizálni is elkezdtek – nemcsak külföldi, de a Szovjetunió más köztársaságaiból való, orosz nyelvű filmeket is. Az ukrajnai filmstúdiókban növekedni kezdett az ukránul forgatott filmek aránya. Hasonló volt a helyzet a televíziózásban is: az ukrán nyelvű országos tévécsatorna leginkább az ukrán népi hagyományokat, a folklórt ápolta. Vidéken volt több ukrán nyelvű tévécsatorna is.

Valamelyest csökkentett számban, de elegendő mennyiségű, ukrán nyelven oktató általános és középiskola volt. Az orosz iskolákban is tantárgy volt az ukrán nyelv. Sok egyetemen pedig választani lehetett az orosz, illetve ukrán nyelven oktató karok között.

Ez volt tehát a helyzet három és fél évtizeddel ezelőtt. A „kicsivel több jogot az ukrán nyelvnek”-ből mostanra az államnyelvvé avanzsált ukrán totális diktatúrája lett, az orosznak az élet minden területén történő kiszorítása mellett. Szakértők elmondják: sok műszaki fogalomra most kell kitalálni az ukrán szakszót, mivel eddig ilyen nem volt.

(2)  Vaszilij Prozorov az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) főtisztje, a szervezet levéltári és dokumentációs részlegének a vezetője volt. Megcsömörödvén a szervezettől, az ügytől, amit az képvisel, igen értékes iratokkal az aktatáskájában, átszökött a Donbasszba, ahol értékes tanúvallomásokat tett – egyebek mellett a Donbassz egyes magas rangú állami és katonai vezetőinek meggyilkolásáról, illetve ellenük megkísérelt merényletekről. Idézett kiszólása, természetesen, keserű iróniaként értendő.

(3)  Az Ukrajna és a Donbassz őrizetében lévő politikai, illetve hadifoglyok cseréiről van szó. Ukrán civilek elvétve kerülnek csak a Donbassz fogságába

(4)  Az intézkedés leginkább arra válasz, hogy Kijevben a Donbassz teljes ukránosítását helyezik kilátásba, katonai győzelmük esetén.

A Luganszki Népköztársaságban (LNR) az orosz lesz az egyetlen államnyelv

Hozzászólások:

Loading ...