Az EU most is csődöt mondott…

Az EU most is csődöt mondott…
Az unió a háború kapcsán – is – csődöt mondott…
Először tisztázzuk: ez a háború az Egyesült Államok demokrata körei és a mögöttük álló globális elit által kiprovokált háború, mely semmi más célt nem szolgál, mint hogy Oroszországot gazdaságilag és lehetőleg katonailag és politikailag is szétzúzzák.
Ez egy félproxy háború, amennyiben az egyik oldalon ténylegesen a háborút kezdeményező fél áll, Oroszország, a másik oldalon viszont az Egyesült Államok, amely az utolsó ukrán katonáig harcol a saját érdekei érvényesítéséért.
De ennél is nagyobb baj, hogy az USA abszolút a markában tartja az uniót, a brüsszeli vezetés, élén Ursula von der Leyennel, teljes egészében aláveti magát az Államok érdekeinek, céljainak, képtelen arra, hogy felismerje a saját érdekeit.
Nem csoda: a brüsszeli elit a globális hálózatok foglya immáron hosszú évek óta, nem véletlenül kerültek a vezető pozíciókba.
Mi nem akarunk háborút, a béke és a tárgyalások hívei vagyunk, gyakorlatilag egyedül. Ezért éktelen bosszút forralnak ellenünk mind az unióban, mind a NATO-ban.
Azt vélem tehát, hogy az unió működését gyökeresen át kell alakítani.
Meg kellene próbálni, ez nem ördögtől való gondolat, hanem a lenni vagy nem lenni kérdése.
Tudnunk kell: eredetileg a második világháború után az USA szándéka volt az „egységes Európa”, az európai föderális állam létrehozása, hogy könnyen irányíthassa a kontinenset a beépített, globalista embereivel (lásd Jean Monnet-t például).
Ettől a gondolattól kell megszabadulnunk, s újjáépítenünk az uniót.
FRICZ TAMÁS
https://magyarnemzet.hu/fricz-tamas-blogja-all/2023/03/az-unio-a-haboru-kapcsan-is-csodot-mondott-2